Aanmelden

Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen (laatst bijgewerkt: 03-04-2024).

Om u aan te melden neemt u telefonisch contact met mij op en maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Hierin gaan we na of het wenselijk en zinvol is een intake te plannen. Deze intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten en wensen, uw persoonlijkheid en uw geschiedenis. Daarna volgt een adviesgesprek waarin kan worden besloten tot psychotherapie of tot doorverwijzing. Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik u verwijzen naar een meer passende praktijk/ behandelsetting.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).