Over mij

In 2005 heb ik mijn studie Psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en heb ik vervolgens gewerkt op diverse afdelingen binnen de GGZ. Zo heb ik gewerkt op de afdeling Psychodiagnostiek bij GGZ in Geest in Amstelveen, de crisisdienst in Almere bij GGZ Centraal en de afdeling Psychiatrie & Psychologie in het Flevoziekenhuis. De langste tijd ben ik werkzaam geweest op de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen binnen GGZ Centraal, waar ik zowel mijn opleiding als GZ-psycholoog als de opleiding tot Psychotherapeut heb gevolgd. Daarnaast ben ik werkzaam geweest bij Psychologie la Croix in Amsterdam. Na de afronding van mijn opleiding tot Psychotherapeut ben ik mijn eigen praktijk gestart in Amsterdam. Vanaf 2020 werk ik naast mijn eigen praktijk bij het NPI in Amersfoort, een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen.

Registraties:
Psychotherapeut (opgenomen in het BIG-register onder nummer: 79915261316)
GZ-psycholoog (opgenomen in het BIG-register onder nummer: 59915261325)

Lidmaatschappen:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (https://www.lvvp.info)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (https://www.psychotherapie.nl)

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een Privacystatement opgesteld. Een kwaliteitsstatuut is in te zien in de praktijk.

Als u een klacht heeft over mij of mijn behandeling hoor ik dit graag van u. Als u het idee heeft dat u er met mij niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/