Over mij

In 2005 heb ik mijn studie Psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en heb ik vervolgens een jaar gewerkt op de afdeling Psychodiagnostiek bij GGZ in Geest in Amstelveen. Hierna ben ik twee jaar werkzaam geweest bij de crisisdienst in Almere bij GGZ Centraal en vervolgens ben ik binnen dezelfde organisatie gaan werken op de afdeling voor de behandeling van Persoonlijkheidsstoornissen. Op deze afdeling en de afdeling Psychiatrie & Psychologie in het Flevoziekenhuis heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd bij de RINO Groep in Utrecht. In 2012 heb ik deze opleiding afgerond en vervolgens werkte ik zowel op de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen bij GGZ Centraal als bij Psychologie la Croix in Amsterdam. Ik ben me voornamelijk gaan richten op de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek. In 2018 heb ik de opleiding tot Psychotherapeut afgerond bij de RINO Groep in Utrecht en ben ik mijn eigen praktijk gestart. Vanaf 2020 werk ik naast mijn eigen praktijk bij het NPI.

Registraties:
Psychotherapeut (opgenomen in het BIG-register onder nummer: 79915261316)
GZ-psycholoog (opgenomen in het BIG-register onder nummer: 59915261325)

Lidmaatschappen:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (https://www.lvvp.info)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (https://www.psychotherapie.nl)

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een Privacystatement opgesteld. Een kwaliteitsstatuut is in te zien in de praktijk.

Als u een klacht heeft over mij of mijn behandeling hoor ik dit graag van u. Als u het idee heeft dat u er met mij niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/