Tarieven

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meeste gevallen vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. 

Het bedrag van de rekening voor uw behandeling is gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit: de Nza. De Nza bepaalt dit bedrag aan de hand van de gestelde diagnose en de tijd die nodig is voor behandeling: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). U ontvangt de DBC rekening wanneer we de behandeling stoppen of na ieder behandeljaar als de behandeling langer duurt.

Ik hanteer in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. De tarieven vindt u per jaar op https://www.nza.nl/ ’Zorgsector GGZ – Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’. 

Ik heb besloten geen zorgovereenkomst met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit betekent dat ik rechtstreeks aan u zal declareren. U kunt dan vervolgens de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. De vergoeding van uw behandeling hangt af van de verzekeraar en het type polis waarvoor u gekozen heeft. Belangrijk is u hierover voor de aanvang van de behandeling goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar. Het is aan te raden een schriftelijke bevestiging van de vergoeding aan uw verzekeraar te vragen. In alle gevallen betaalt u zelf de kosten van het eigen risico.

Voor afspraken die niet bijtijds (> 24 uur tevoren) worden afgezegd, breng ik een no-show tarief in rekening van €50,-.

Het tarief voor supervisie bedraagt €90,- per zitting van 45 minuten.