Tarieven

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meeste gevallen vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. 

Het bedrag van de rekening voor uw behandeling is gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit: de Nza. De Nza bepaalt dit bedrag aan de hand van de gestelde diagnose en de tijd die nodig is voor behandeling: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). U ontvangt de DBC rekening wanneer we de behandeling stoppen of na ieder behandeljaar als de behandeling langer duurt.

Ik hanteer in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. De tarieven vindt u per jaar op https://www.nza.nl/ ’Zorgsector GGZ – Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’. 

Ik heb besloten geen zorgovereenkomst met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit betekent dat ik rechtstreeks aan u zal declareren. U kunt dan vervolgens de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. De vergoeding van uw behandeling hangt af van de verzekeraar en het type polis waarvoor u gekozen heeft. Belangrijk is u hierover voor de aanvang van de behandeling goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar. In alle gevallen betaalt u zelf de kosten van het eigen risico.

Voor afspraken die niet bijtijds (> 24 uur tevoren) worden afgezegd, breng ik een no-show tarief in rekening van €50,-.

Het tarief voor supervisie bedraagt €90,- per zitting van 45 minuten.